UNI-Tech – Považská Bystrica

Predmetom projektovej
dokumentácie bola revitalizácia, prestavba a dostavba existujúceho objektu výrobnej haly a priľahlých plôch v areáli bývalých Považských strojární. Hlavným výrobným programom spoločnosti UNITECH je výroba pást a tmelov pre automobilový priemysel, za účelom zníženia hluku v
interiéri automobilov.

Celková zastavaná plocha
výrobno-skladovej haly je 8620m2.

Kategórie